TUR, G.; RAMÍREZ-MERA, U. L’aprenentatge autoregulat al PLE a través d’una estratègia didàctica basada en portafolis amb blogs i microblogs. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), [S. l.], v. 1, n. 4, p. 83, 2021. DOI: 10.17345/ute.2020.4.2799. Disponível em: https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/2799. Acesso em: 29 may. 2023.