Lázaro Cantabrana, J. L., & Gisbert Cervera, M. (2015). Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència digital del docent. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(1), 48–63. https://doi.org/10.17345/ute.2015.648