Martín Casabona, N. (2014). L’ús dialògic de les TIC i la participació de la comunitat en entorns rurals i entorns d’extraradi: una oportunitat per a l’èxit educatiu i la superació de desigualtats. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(2), 125–129. https://doi.org/10.17345/ute.2014.469