García, A. (2022). Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(2), 9–27. https://doi.org/10.17345/ute.2022.2.3370 (Original work published September 2, 2022)