Connolly, C., O Gorman, S., Hall, T., & Hijón-Neira, R. (2021). Percepcions del professorat en formació en la integració de l’aprenentatge centrat en el creador en el seu programa de formació inicial de professorat en matemàtiques i educació. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(4), 50. https://doi.org/10.17345/ute.2020.4.2778