(1)
Lázaro Cantabrana, J. L.; Gisbert Cervera, M. Elaboració d’una Rúbrica Per Avaluar La competència Digital Del Docent. UTE Teaching & Technology 2015, 1, 48-63.