(1)
García, A. Alfabetització científica En Youtube: Una anàlisi Dels Canals De Divulgació científica. UTE Teaching & Technology 2022, 1, 9-27.