[1]
García, A. 2022. Alfabetització científica en Youtube: Una anàlisi dels canals de divulgació científica. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis). 1, 2 (Sep. 2022), 9–27. DOI:https://doi.org/10.17345/ute.2022.2.3370.