[1]
Tur, G. and Ramírez-Mera, U. 2021. L’aprenentatge autoregulat al PLE a través d’una estratègia didàctica basada en portafolis amb blogs i microblogs. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis). 1, 4 (May 2021), 83. DOI:https://doi.org/10.17345/ute.2020.4.2799.