La psicomotricitat en l’àmbit escolar: un estudi de cas

Isabel Viscarro Tomàs, Saturnino Gimeno Martín, Montserrat Anton Rosera

Resum

En aquest article es descriu l’estat de la psicomotricitat a les escoles d’educació infantil de la província de Tarragona. Donada l’amplitud de la investigació, aquí, tan sols se’n presenta una part. Concretament, la que té com a objectiu aportar informació sobre la tipologia del centre i la seva situació geogràfica, així com la valoració que des del centre es fa de la psicomotricitat. També contempla els aspectes organitzatius d’aquesta pràctica. L’estudi es realitza en un període de set cursos acadèmics.
En la investigació hi han participat 109 escoles distribuïdes en 55 municipis a l’inici de l’estudi i 116 escoles repartides en 65 localitats al final del període estudiat, amb representació a les 10 comarques tarragonines.
Finalment, es mostren els resultats fent una anàlisi comparativa dels diferents ítems entre el curs d’inici i el del final de l’estudi i es presenten les conclusions d’acord amb els objectius plantejats.


Paraules clau

Psicomotricitat; Escoles d’educació infantil; Comarques de Tarragona

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/ute.2011.1.624Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.