Experiència de l'usuari i grau de satisfacció en l'ús del Chromebook en alumnes en un centre de primària

Autors/ores

  • Francisco R. Lirola Sabater UIB

DOI:

https://doi.org/10.17345/ute.2023.1.3524

Resum

La introducció en els centres de primària de la modalitat a distància, a conseqüència de la pandèmia sanitària per la COVID-19, va implicar la incorporació de dispositius informàtics perquè els alumnes poguessin continuar el curs lectiu. Un d'aquests dispositius va ser el Chromebook. Aquest treball té com a objectiu valorar l'experiència de l'usuari i el seu grau de satisfacció per part de l'alumnat. La metodologia utilitzada és del tipus quantitatiu descriptiu. Per a això s'incorpora el qüestionari denominat UMUX (Usability Metric for User Experience). Un instrument fàcil d'aplicar per a alumnes del tercer cicle de primària. Els resultats obtinguts indiquen que els alumnes d'aquest cicle valoren de manera positiva la utilització, experiència i grau de satisfacció amb aquest dispositiu. Els resultats aconseguits són per al grup de 5è (M=13,16) mentre que per al grup de 6è de (M=12,55). Una anàlisi estadística més detallada aporta que l'experiència i satisfacció de l'usuari és independent del curs en la qual està matriculat l'alumne en aquest cicle. La valoració de tots dos cursos és alta per part dels alumnes del tercer cicle primària. Amb aquesta recerca s'obre una porta a futurs treballs comparatius amb altres qüestionaris 'post-study'.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicades

18-05-2023

Com citar

Lirola Sabater, F. R. (2023). Experiència de l’usuari i grau de satisfacció en l’ús del Chromebook en alumnes en un centre de primària. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), (1), 49–65. https://doi.org/10.17345/ute.2023.1.3524 (Original work published May 18, 2023)

Número

Secció

Articles