L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en Ciències de l’educació – Universitat d’Andorra

Autors/ores

  • Sònia Gili Moneo Universitat d'Andorra

Resum

L'estudi que es presenta a continuació es desenvolupa al bàtxelor en Ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra. Els objectius són analitzar la valoració dels estudiants en relació amb els sis primers reptes plantejats, l'acompanyament del professorat i els continguts dels seminaris i plantejar propostes per a la millora dels reptes en general. En aquest context també s’ofereix una visió profunda del contingut i la documentació dels seminaris del repte 5, que porta com a títol Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials en una cultura democràtica. La metodologia emprada és quantitativa i s’utilitza com a instrument les enquestes dissenyades pel departament de qualitat. Es destaca una evolució en la valoració dels reptes, que és deguda bé per l'expertesa adquirida pels estudiants, o bé per les millores incorporades en el disseny de la formació. Alhora, s’identifiquen puntuacions baixes en la valoració per part dels estudiants en alguns seminaris el que duu a reflexionar sobre la diversitat d’estils d’aprenentatge dels estudiants, la perspectiva dels estudiants a l’hora de resoldre el repte i la vinculació del contingut dels seminaris amb les temàtiques dels reptes. L’anàlisi permet elaborar una sèrie de propostes que s’enfoquen a la millora del procés d’ensenyança-aprenentatge.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Publicades

2021-12-31

Com citar

Gili Moneo, S. (2022). L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en Ciències de l’educació – Universitat d’Andorra . Revista De Tecnologia Educativa, 1(1), 50–68. Retrieved from https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/3206 (Original work published December 31, 2021)

Número

Secció

Articles