Per què les pràctiques científiques no s’inclouen a les lliçons de ciència? Què passa desapercebut per als professors?

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/ute.2019.2.2615

Paraules clau:

Pràctiques científiques, Percepció dels professors de Secundària en actiu, Enfocament d'ensenyament per indagació, Formació permanent de professorat

Resum

Tot i la importància que la investigació atorga a introduir pràctiques científiques en les classes de ciència, nombrosos informes assenyalen la seva absència o escassetat en els nivells de Primària o Secundària. Els esforços realitzats en promoure l'aprenentatge basat en la investigació semblen no haver tingut molt èxit, tenint en compte l'actual insatisfacció amb la interpretació inadequada que es fa d'aquest enfocament.
En aquest article volem abordar el problema de la manca de pràctiques científiques adequades a les aules de ciències aprofundint en quina pot ser la causa de la seva escassesa des de les opinions de docents en actiu. En concret, li vam preguntar a seixanta docents participants en cursos de formació permanent sobre utilització de sensors, ¿quins propòsits o avantatges consideraven que tenien les pràctiques científiques a les seves aules i com influeixen en la seva instrucció? Després d'aquest primer sondeig, entrevistem a un docent que desenvolupava habitualment pràctiques científiques sobre la importància de reconèixer-les amb l'objectiu de com arribar a ser professors de ciències competents que saben, no només com introduir pràctiques científiques correctament en la seva instrucció, sinó també entendre per què són necessàries, en relació amb el coneixement epistèmic.
Amb l'objectiu que els futurs mestres prenguin consciència dels avantatges de les pràctiques científiques, proposem facilitar l'accés a seqüències curtes d'indagació per models, dissenyades amb l'objectiu que tinguin Sentit, usin sensors i prenguin consciència de les sensacions que produeix a seus propis estudiants.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

M Rut Jiménez-Liso, Universidad de Almería

Titular de Universidad de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Almería

Ana Amat González, Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Maestra de Primaria. Doctoranda en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada

María Martínez-Chico, Universidad de Almería

Profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Almería

Jose Miguel Vilchez Gonzalez, Universidad de Granada

Profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada

Rafael López-Gay Lucio-Villegas, Universidad de Almería

Profesor Titular de Universidad de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Almería

Referències

Alsop, S., and Watts, M. (2003). Science education and affect. International Journal of Science Education, 25(9), 1043–1047. http://doi.org/10.1080/0950069032000052180

Ateş, Ö., and Eryilmaz, A. (2011). Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(1).

Boujaoude, S. B., and Jurdak, M. E. (2010). Integrating physics and math through microcomputer-based laboratories (MBL): Effects on discourse type, quality, and mathematization. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), 1019–1047. http://doi.org/10.1007/s10763-010-9219-2

Confederación de Sociedades Científicas de España. (2011). Informe ENCIENDE: Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para Edades Tempranas en España. Madrid: Rubes Editorial.

Correia, M., and Freire, A. M. (2016). The influence of an in-service programme on primary teachers conceptions about practical work. Revista Electronica Interuniversitaria De Formacion Del Profesorado, 19(2), 259–272. http://doi.org/10.6018/reifop.19.2.254971

Couso, D., and Pintó, R. (2009). Análisis del contenido del discurso cooperativo de los profesores de ciencias en contextos de innovación didáctica. Enseñanza de Las Ciencias, 27(1), 5–18.

Dávila Acedo, M. A., Borrachero Cortés, A. B., Cañada Cañada, F., Martínez Borreguero, G., and Sánchez Martín, J. (2015). Evolución de las emociones que experimentan los estudiantes del grado de maestro en educación primaria, en didáctica de la materia y la energía. Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias, 12(3), 550–564. http://doi.org/10498/17609

Duschl, R. A., and Grandy, R. (2013). Two Views About Explicitly Teaching Nature of Science. Science & Education, 22(9), 2109–2139. http://doi.org/10.1007/s11191-012-9539-4

Ebenezer, J., Kaya, O. N., and Ebenezer, D. L. (2011). Engaging students in environmental research projects: Perceptions of fluency with innovative technologies and levels of scientific inquiry abilities. Journal of Research in Science Teaching, 48(1), 94–116. http://doi.org/10.1002/tea.20387

Evagorou, M., Nicolaou, C. T., and Lymbouridou, C. (2014). Elementary school students’ emotions and engagement: Using models and SSI as a context of instruction in Science. Journal of Research in Science Teaching.

Fried, L., Mansfield, C., and Dobozy, E. (2015). Teacher emotion research: Introducing a conceptual model to guide future research. Ssues in Educational Research, 25(4), 415–442.

Furtak, E. M., Seidel, T., Iverson, H., and Briggs, D. C. (2012). Experimental and Quasi-Experimental Studies of Inquiry-Based Science Teaching: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 82(3), 300–329. http://doi.org/10.3102/0034654312457206

Haefner, L. A., and Zembal‐Saul, C. (2004). Learning by doing? Prospective elementary teachers’ developing understandings of scientific inquiry and science teaching and learning. International Journal of Science Education, 26(13), 1653–1674. http://doi.org/10.1080/0950069042000230709

Hazelkorn, E., Ryan, C., Beernaert, Y., Constantinous, C. P., Deca, L., Grangeat, M., … Welzel-Breuer, M. (2015). Science Education for Responsible Citizenship. Directorate-General for Research and Innovation Science with and for Society. Retrieved from http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf

Holstermann, N., Grube, D., and Bögeholz, S. (2010). Hands-on Activities and Their Influence on Students’ Interest. Research in Science Education, 40(5), 743–757. http://doi.org/10.1007/s11165-009-9142-0

Jiménez-Liso, M. R., Avraamidou, L., Martínez-Chico, M., and López-Gay, R. (2019). Scientific Practices in Teacher Education: The interplay of sense, sensors, and emotions. Research in Science & Technological Education, in press.

Jiménez-Liso, M. R., Martínez-Chico, M., and Salmerón-Sánchez, E. (2018). Chewing Gum and pH Level of the Mouth : A Model-based Inquiry Sequence to Promote Scientific Practices. World Journal of Chemical Education, 6(3). http://doi.org/10.12691/wjce-6-x-x

Jiménez-Liso, María Rut, Giménez-Caminero, E., Martínez-Chico, M., Castillo-Hernández, F. J., and López-Gay, R. (2019). El enfoque de enseñanza por indagación ayuda a diseñar secuencias : ¿Una rama es un ser vivo? In J. Solbes & M. R. Jiménez-Liso (Eds.), Propuestas de educación científica basadas en la indagación y modelización en contexto. Valencia: Tirant lo blanch.

Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P., and Enders, C. (2004). Professional development in inquiry-based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021–1043. http://doi.org/10.1002/tea.20037

Martínez-Chico, M., Evagorou, M., and Jiménez-Liso, M. R. (2019). Design of a pre-service teacher training unit to promote scientific practices. Is a chickpea a living being? International Journal of Desings for Learning, 10(1), in press.

Martínez-Chico, M., Jiménez-Liso, M. R., López-Gay, R., and Romero, M. (2018). Inquiry and modeling in pre-service teacher training to improve scientific, epistemic, pedagogical knowledge, and emotional self-regulation. In O. Finlayson, E. McLoughlin, S. Erduran, & P. Childs (Eds.), Research, Practice and Collaboration in Science Education (Proceedings of ESERA 2017) (pp. 1763–1772). Dublin, Ireland: Dublin City University. Retrieved from https://www.esera.org/publications/esera-conference-proceedings/esera-2017

Mellado Jiménez, V., Borrachero Cortés, A. B., Brígido Mero, M., Melo, L. V., Dávila Acedo, M. A., Cañada Cañada, F., … Sánchez, J. (2014). Las emociones en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de Las Ciencias, 32(3), 11–36. http://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1478

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Croscutting Concepts, and Core Ideas. (Vol. 1). http://doi.org/10.17226/13165

National Research Council. (2015). Science Teachers’ Learning. (H. Schweingruber & N. Nielsen, Eds.). Washington, D.C.: National Academies Press. http://doi.org/10.17226/21836

Nicolaou, C. T., Evagorou, M., and Lymbouridou, C. (2015). Elementary School Students’ Emotions when Exploring an Authentic Socio-Scientific Issue through the Use of Models. Science Education International, 26(2), 240–259.

Osborne, J. (2014). Scientific Practices and Inquiry in the Science Classroom. In N. G. Lederman (Ed.), Handbook of Research on Science Education, Volume II (pp. 579–599). Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. http://doi.org/10.4324/9780203097267.ch29

Pino Álvarez, A., Jiménez Valladares, J. de D., Jiménez Liso, M. R., and Sampedro Villasán, C. (2012). Experimenta, a science teacher training program in CBLIS. In International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS) (pp. 58–66). Retrieved from http://cblis2012.crecim.cat/

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Walberg-Henriksson, H., and Hemmo, V. (2007). A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (Report EU22-845, Brussels, 2007). (P. McLaren & J. Giarelly, Eds.). Directorate-General for Research Science, Economy and Society.

Thagard, P. (2008). Conceptual change in the history of science: life, mind and disease. In S. Vosniadou (Ed.), International Handbook of Research on Conceptual Change (pp. 374–387). New York: Routledge.

Descàrregues

Publicades

18-11-2019

Com citar

Jiménez-Liso, M. R., Amat González, A., Martínez-Chico, M., Vilchez Gonzalez, J. M., & López-Gay Lucio-Villegas, R. (2019). Per què les pràctiques científiques no s’inclouen a les lliçons de ciència? Què passa desapercebut per als professors?. UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), 1(2), 20–32. https://doi.org/10.17345/ute.2019.2.2615

Número

Secció

Articles