Les proves d'aptitud personals als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Josep Maria Cornadó

Resum

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 15 de desembre de 2014 va establir els requisits per accedir al Grau en educació infantil, primària i al doble Grau en educació infantil i primària de les universitats públiques i privades del sistema universitari català a partir del curs 2017-2018 inclòs. Aquell acord establia la superació d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP) que avaluarà, d'una banda, les competències comunicatives i lògico-matemàtiques bàsiques per mitjà d’una prova escrita i, de l'altra, avaluarà la reflexió i el raonament crític a partir d’una producció escrita que els estudiants hauran d'elaborar. En aquest article s'exposa l'objectiu i el funcionament d'aquesta prova.


Paraules clau

Educació Infantil; Educació Primària; Prova d'Aptitud Personal; PAP

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/ute.2017.1.1785Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.