La integració de les xarxes socials per al desenvolupament de la competència digital en l'educació superior

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/ute.2017.1.1782

Paraules clau:

competència digital, xarxes socials, plataformes de teledocencia, interoperabilitat, ims-lti

Resum

Les plataformes de teledocència, com Moodle o Blackboard, s'han convertit en la representació virtual de les aules universitàries en Internet. Aquests sistemes ofereixen un conjunt d'eines de gestió de continguts educatius, de comunicació i d'avaluació, entre altres. D'altra banda, Internet ofereix també entorns més oberts com són les xarxes socials. Es configuren com a espais virtuals amb menys control però més pròxims a les tendències actuals. Integrar les fortaleses de les plataformes de teledocència i de les xarxes socials podria oferir-nos un entorn idoni per al desenvolupament de competències professionals i digitals, sense oblidar-nos del repte tecnològic, formatiu i d'avaluació. El present treball de recerca descriu el procés seguit, sota una metodologia DBR (Design Based Research), per al disseny, desenvolupament, avaluació i procés d'implementació, en un pilot amb estudiants universitaris, d'una eina, Tag2Learn, que permet la interacció, avaluació contínua i interpretació de les dades generades en les xarxes socials per a la seva integració amb plataformes de teledocència. Eina que a més va ser utilitzada per a recopilar dades del treball d'estudiants en xarxes socials als quals també se'ls va consultar sobre la seva percepció en el desenvolupament de la competència digital. A més de l'eina en si, s'han obtingut com a resultat una sèrie de principis de disseny que es poden emprar en recerques similars.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Emilio Peña Martínez, Universitat Rovira i Virgili

Emilio Peña Martínez técnico investigador de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual de la Universidad de Almería desde 2004, continúa colaborando con dicha Universidad desde 2010 en proyectos de implantación de herramientas de tele-formación y en formación al profesorado sobre el uso de las TIC en la educación a través de la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería. Forma parte del Grupo de Investigación Psicoeducativa en Procesos y Contextos de Desarrollo Humano del Departamento de Psicología de la Universidad de Almería HUM-861.Grado en Informática por la Universidad de Almería, Experto en Entornos Virtuales de Formación por la Universidad de Málaga y actualmente cursa estudios de Máster en Tecnologías Educativas en la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente se encuentra doctorando en la línea de investigación Evaluación y validación de entornos virtuales y herramientas de comunicación en la Universidad Rovira i Virgili bajo la dirección del doctor Francesc M. Esteve Mon.

Publicades

2017-06-30

Com citar

Peña Martínez, E., & Sánchez-Caballé, A. (2017). La integració de les xarxes socials per al desenvolupament de la competència digital en l’educació superior. Revista De Ciències De l’Educació, 1(1), 50–65. https://doi.org/10.17345/ute.2017.1.1782

Número

Secció

Articles