Instruments per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat de secundària

Ez Zahra Ait Abou, Juan González Martínez

Resum

Als darrers anys, moltes investigacions s’han dedicat a la reflexió al voltant del concepte de competència digital i de l’essència del nou alumnat, que ha crescut envoltat de tecnologia. Com a resultat d’aquestes reflexions, han sorgit diversos instruments que miren d’avaluar la competència digital des de diferents perspectives. A aquest article partim de la necessitat d’avaluar aquesta competència a l’alumnat de secundària, per determinar les accions formatives necessàries per garantir-ne l’adquisició, al servei de l’aprenentatge. Analitzem els dos instruments disponibles específicament adreçats a l’alumnat d’aquesta edat, iDCA i INCOTIC-ESO, i determinem els paral·lelismes i les divergències. Finalment, proposem l’ús complementari per obtenir un diagnòstic més complet que lligui amb la definició més completa de competència digital.

Paraules clau

educació secundària; competència digital; avaluació; instruments

Text complet:

PDF

Referències


ACRL. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago, Illenois: American Library Association.

Aguaded-Gómez, I., & Pérez-Rodríguez, M. A. (2012). Strategies for media literacy: Audiovisual skills and the citizenship in Andalusia. Journal of New Approaches in Educational Research, 1(1), 22–26. https://doi.org/10.7821/naer.1.1.22-26

Aguaded, I., Marín-Gutiérrez, I., & Díaz-Parejo, E. (2015). La alfabetización mediática entre estudiantes de primaria y secundaria en Andalucía (España). Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 18(2), 275–298. Retrieved from http://ried.utpl.edu.ec/sites/default/files/files/pdf/v 18-2/10_alfabetizacion.pdf

Alvermann, D. E., Marshall, J. D., McLean, C. A., Huddleston, A. P., Joaquin, J., & Bishop, J. (2012). Adolescents’ Web-Based Literacies, Identity Construction, and Skill Development. Literacy Research and Instruction, 51(3), 179–195. https://doi.org/10.1080/19388071.2010.523135

Balanskat, A., Blamire, R., & Kefala, S. (2006). The ICT Impact Report. Brussel. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.09.006

Bruce, B., & Peyton, J. K. (1999). Literacy development in network-based classrooms:Innovation and realizations. Internacional Journal of Educational Technology., 1 (2).

Buckingham, D. (2003). Media Education:Literacy, learning and contemporary culture Cambridge. Polity Press.

Bulfin, S., & North, S. (2007). Negotiating Digital Literacy Practices Across School and Home: Case Studies of Young People in Australia. Language and Education, 21(3), 247–263. https://doi.org/10.2167/le750.0

Bullen, M., & Morgan, T. (2011). Digital Learners not Digital Natives. La Cuestión Universitaria, 7, 60–68.

Bullen, M., Morgan, T., Belfer, K., & Qayyum, A. (2009). The Net Generation in Higher Education: Rhetoric and Reality. International Journal of Excellence in E-Learning, 2(1), 1–13.

Bullen, M., Morgan, T., & Qayyum, A. (2011). Digital Learners in Higher Education: Generation is not the Issue. Canadian Journal of Learning and Technology, 37(1).

Cabero, J. (2000). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: aportaciones de la enseñanza. In Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (pp. 15–37).

Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2008). Models and Instruments for Assessing Digital Competence at School. Journal of E-Learning and Knowledge Society, 4(september 2008), 183–193.

Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., & Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent ? A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58(2), 797–807. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.004

Casanova, M. A. (2011). Educación inclusiva: un modelo de futuro. Wolters Kluwer España.

Casey, L., & Bruce, B. C. (2011). The practice profile of inquiry: Connecting digital literacy and pedagogy. E-Learning and Digital Media, 8(1), 76–85. https://doi.org/10.2304/elea.2011.8.1.76

Celot, P., & Tornero, J. M. P. (2008). Media literacy in Europa. Leggere, scrivere e partecipare nell’era mediatica. Roma: Eurolink, Eurispes.

Comisión Europea, C. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital (2007). Bruselas (Bélgica). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52007DC0833

Eshet-Alkalai, Y., & Amishai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. Cyber Psychology and Behavior, 7 (4), 425–434.

Espuny Vidal, C., González Martínez, J., & Gisbert Cervera, M. (2010). ¿Cuál es la competencia digital del alumnado al llegar a la Universidad? Datos de una evaluación certo. Enseñanza & Teaching, 28(2), 113–137.

Espuny Vidal, C., González Martínez, J., & Gisbert Cervera, M. (2011). INCOTIC-ESO. ¿Cómo radiografiar la competencia digital del alumnado en el programa eduCAT1x1? In G. de C. y Educación & U. A. de Barcelona (Eds.), Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación (pp. 1–7). Barcelona: UAB.

ETS. (2002). Digital transformation. A framework for ICT literacy. Educational Testing Service.

European Comission, E. (2007). Key competences for lifeling learning. Brussels.

Ferrés i Prats, J., García Matilla, A., Aguaded-Gómez, J. I., Fernández Cavia, J., Figueras, M., & Blanes, M. (2011). Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía en España. Madrid.

Gallardo Echenique, E. E. (2012). Hablemos de estudiantes digitales y no de nativos digitales. UT. Revista de Ciències de l’Educació, 7–22.

Gisbert Cervera, M., Espuny Vidal, C., & González Martínez, J. (2011). Cómo trabajar la competencia digital con estudiantes universitarios. In R. Roig Vila & L. Cosimo (Eds.), La práctica educativa en la Sociedad de la Información. Innovación a través de la investigación (pp. 157–174). Alcoy, Alicante: Editorial Marfil.

Gisbert Cervera, M., & Esteve Mon, F. M. (2011). Digital learners: la competencia digital de los estudiantes universitarios. La Cuestión Universitaria, 7, 48–59.

González Martínez, J., Espuny Vidal, C., de Cid Ibeas, M. . J., & Gisbert Cervera, M. (2012). INCOTIC-ESO. Cómo autoevaluar y diagnosticar la competencia digital en la Escuela 2.0. Revista de Investigación Educativa, 20(2), 287–302.

Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action. Knight commision on the information needs of communities in a democracy. Aspen Institute. Washington, D.C.: Aspen Institute.

Jaquinot, G. (2009). De quelques repérages pour la recherche en education aux médias In P. L’éducation au medias en Europe. Controverses, défis et perspectives (Verniers). Bruxelles: EuroMeduc.

Kennedy, G., Judd, T. S., Dalgarno, B., & Waycott, J. (2010). Beyond natives and immigrants: Exploring types of net generation students. Journal of Computer-Assisted Learning, 26 (5), 333–343.

Larraz Rada, V. (2013). La competència digital a la Universitat. Universitat d’Andorra.

Larraz Rada, V., Espuny Vidal, C., & Gisbert Cervera, M. (2011). Los componentes de la competencia digital. In G. de C. y Educación & U. A. de Barcelona (Eds.), Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación (pp. 1–12). Barcelona: UAB.

Oblinger, D. G., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the next generation. (Educause, Ed.), Science & justice : journal of the Forensic Science Society (Vol. 48). Washington, D.C.

Palfrey, J. y Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. Perseus Books Group.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Salinas, J. (2004). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Bordón, 56(3.4), 469,481.

Tapscott, D. (1999). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill.

Tornero, J. M. P. (2004). Promoting digital literacy. Final Report EAC/76/03, 31. Retrieved from ec.europa.eu/education/archive/.../dig_lit_en.pdf
DOI: https://doi.org/10.17345/ute.2017.1.1747Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.