Avisos

Anunci "call for papers"

Call for papers monografico 2020

 

Universitas Tarraconensis. La Revista de Ciencias de la Educación (UTE) invita a la propuesta de manuscritos originales para su número especial titulado: Tecnología Educativa en la Educación Superior: Prácticas Emergentes para la Enseñanza de Futuros Educadores.

Se invita cordialmente a investigadores y profesorado de Educación Superior involucrados en la formación de profesionales de la educación (docentes, educadores,etc.) a que envíen sus trabajos y enriquezcan este número en el que se pretende reunir experiencias pedagógicas extraordinarias centradas en la formación de docentes y profesionales de la educación de los diversos niveles educativos para educar en el mundo digital.

Toda la información sobre esta convocatoria en: (pdf call esp)

 
Publicat: 2019-09-20
 

Call for papers special issue UTE 2020

 

Universitas Tarraconensis. Educational Sciences Journal (UTE) invites original manuscripts for a special issue titled: Educational Technology in Higher Education: Emergent Practices for Teaching Future Educators.

Researchers, faculty and Higher Education trainers involved in educators' training are cordially invited to submit their papers and enrich this issue which aims to bring together extraordinary pedagogical experiences, focused on the training of educators to take on the impact of technologies at different educational levels.

More information in the following file (pdf call eng)

 
Publicat: 2019-09-20
 

Anuncis

 

La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació (UTE), publicada pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virglii, és una revista d’accés obert revisada per experts de lliure accés que tracta de totes les facetes de la recerca educativa que pot contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació i conduir a la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l'aprenentatge com a resposta als reptes del segle XXI. Publicat dues vegades l'any, la revista segueix un rigorós procés editorial per assegurar la publicació d'articles d'alta qualitat i segueix el model Open Journal System (OJS) que dóna suport a la publicació acadèmica d'accés obert. Es pot veure tota la indexació UTE en aquest enllaç.

Actualment estem acceptant presentacions d'articles originals. Investigadors, acadèmics, professors i experts en educació estan convidats a enviar manuscrits a la revista.

Donem la benvinguda als articles sobre (però no exclusivament):

 • Innovació educativa
 • Estratègies educatives
 • Tècniques de classe
 • Mètodes d'ensenyament
 • Disseny curricular
 • Educació basada en les TIC
 • Participació de l'alumne
 • Experiència dels estudiants
 • Formació del professorat
 • Entorns d'aprenentatge
 • Educació especial

 Podeu trobar informació completa sobre els criteris editorials, incloses les instruccions completes sobre com enviar un document, a les directrius de l'autor.

Les consultes addicionals es poden dirigir a l'editor a: ute@urv.cat

 
Publicat: 2018-02-15