Política d'accés obert

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi de que el fet de posar la investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global del coneixement. La revista es publica sota una llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA).

Aquesta revista permet als/as autors/as conservar el copyright sense restriccions. Tots els articles publicats a les nostres revistes són d'accés obert i disponibles de manera gratuïta en línia, immediatament després de la seva publicació. No hay cargos de remisión ni cargos de procesamiento por Publicacions URV.

Arxiu

UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxiu distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Per saber més, feu clic aquí.

En el marc de la política de planificació global de les tarees d'edició i difusió de la revista s'incideix activament en l'àmbit de la preservació digital dels documents publicats. És per això que per assegurar la durabilitat del material científic que tenen en compte les següents mesures:

- Realitzar periòdicament còpies de seguretat dels arxius publicats i de treball en unitats d'emmagatzematge per part de Publicacions URV.

- En el moment en que Publicacions URV realitza qualsevol àrea d'actualització del programari d'edició té en compte la necessitat de compatibilitat dels formats, tant dels relacionats amb el procés intern d'edició com la sortida i la publicació final, amb el final. d'assegurar la recuperació futura si és necessària.

- El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la URV realitza un dipòsit de tots els articles publicats i els metadatos corresponents que està accessible al repositori RACO i al Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili. Ambas còpies es troben en servidors diferents del que hospeda la revista.

- El registre DOI mitjançant la plataforma Crossref assegura la difusió i la pervivència dels metadades relacionats amb els articles de la revista.

- Gràcies a la llicència en accés obert de la revista UTE T&T, se vol alentar i estimular a tots els organismes interessats en realitzar còpies dels articles i metadatos publicats amb finalitats de conservació i preservació.