Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Guia per a la presentació de manuscrits

Tots els manuscrits s'han d'enviar a través de la plataforma electrònica (Open Journal System)

Els manuscrits poden ser escrits en espanyol, català, portuguès, francès i anglès i ha de ser original, només seran acceptats per a la publicació aquells que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni presentats a revisió per part d’ altres revistes científiques. 

Els autors que enviïn un manuscrit a UTE són convidats a incloure les seves dades professionals i a  afegir el seu identificador a ORCID  (http://orcid.org/).

UT no cobra càrrecs de processament d’ articles (Article Processing Charges) als seus autors per la seva publicació.

Procediment de revisió:

Quan s'envia un manuscrit, els editors els examinen per tal d’ assegurar-se que tots els arxius no tenen informació sobre la identificació dels autors i que l'article no ha estat publicat en una altra part. Després, en un termini de 30 dies com a màxim des de la data de recepció de l'article, l'editor de la revista assignarà l’ article a dos avaluadors externs que portaran a terme una revisió cega de l'article (doble avaluació anònima). Durant el període de revisió de l'article, tant els noms dels autors, així com dels avaluadors seran anònims.

Després de rebre les avaluacions, el Consell Editorial decidirà sobre la publicació de l'article. La decisió i els informes d'avaluació s'enviaran a l'autor.

El resultat de l'avaluació serà enviada als autors en un termini màxim de 3 mesos des de la data de recepció.

Estil

Els manuscrits han de seguir la normativa  APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009). En podeu veure alguns exemples:

[Book] Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Madrid: siglo XXI.

[Edited book] Meyer, D. S. (1999). How the Cold War Was Really Won: The Effects of the Antinuclear Movements of the 1980s. In M. Giugni, D. McAdam, & Ch. Tilly (Eds.), How Social Movements Matter (pp. 182-203). Minneapolis: University of Minnesota Press.

[Book chapter] Banks, J.A. (1989). Multicultural Education: characteristics and goals. En J.A. Banks y C.M. Banks (Eds.), Multicultural education: issues and perspectives (pp. 2-26). Boston: Allyn and Bacon.

[Journal article without doi] Giroux, H. (2001). El capitalismo global y la política de la esperanza educada. Revista de Educación, 1, 251-264. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19444

[Journal article with doi] Flecha, R. & Soler, M. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma families and students in school through dialogic learning, Cambridge Journal of Education, 43(4), 451-465. doi: 10.1080/0305764X.2013.819068

Format: Els articles hauran de tenir una extensió entre 5.000 i 7.000 paraules, incloent el resum, notes, referències i annexos. Els manuscrits s’hauran de presentar en  format MS Word, WordPerfect o RTF. L’ estil d'escriptura estil serà Segoe UI, mida 10, justificació completa i sense tabulacions. Els marges són: Esquerra i Dreta: 3 cm; superior i inferior:  2.5cm; Capçalera: 1,25 cm; Peu de pàgina: 1.25 cm

El format del text s'ajusta a l'establert en el document plantilla enviament.

 

Estructura: La primera pàgina ha de contenir el títol de l'article. A la segona pàgina s’hi ha d'incloure un resum i paraules clau. A partir de la tercera pàgina del manuscrit s’ ha d'incloure el títol de l'article i el text de les notes (si cal) i referències. El títol, resum i paraules clau han d'aparèixer almenys en Anglès i Espanyol.

Resum i paraules clau: Tots els manuscrits han d'incloure un resum d'entre 150 i 200 paraules. També cal incloure entre tres i cinc paraules clau que defineixen l'article i serveixin per identificar el contingut de l'obra.

Notes: Aquests s’ haurien d'evitar quan sigui possible. Notes seran al final del text i no notes al peu per evitar distraccions mentre es llegeix.

Taules i gràfics: Els diagrames, quadres, gràfics i taules tindran un títol breu i explicació i hauran d'enviar en un document separat.

Abreviatures: Les úniques abreviatures que es poden utilitzar són les acceptades universalment.

Identificació dels autors: Els autors han d'evitar revelar la seva identitat, sobretot en les primeres pàgines del manuscrit. El nom de l'autor(s) no ha d'aparèixer en cap pàgina del manuscrit. Aquesta informació serà inclosa a la plataforma electrònica i no ha d'aparèixer en el manuscrit enviat per a la seva revisió. A la plataforma cal mencionar el nom i cognom de cada un dels autors (en ordre de preferència), nom complet del lloc de treball de cada un dels autors, adreça postal i adreça electrònica de l'autor responsable o primer autor com responsable de la correspondència.

 

Directrius per a la presentació de ressenyes de llibres

Pel que fa a ressenyes de llibres: Preferiblement s'acceptaran de publicacions rellevants relacionades amb l'educació amb diferents disciplines, i que la data de publicació sigui de no més de dos anys en el moment de presentar la ressenya.

L'extensió màxima serà de 700 paraules. La ressenya del llibre començarà amb les dades tècniques del llibre (nom i cognom de l'autor, any de publicació, títol del llibre, el lloc i l'editorial). El nom de l'autor de la revisió llibre serà al final del text.

Suggeriments per a llibres per ser revisats o les candidatures per revisar els llibres s'han d'enviar a:

 
Revista UT Universitas Tarraconensis
Departament de Pedagogia 
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Ctra. de Valls s/n. 43007 Tarragona

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista. És a dir, es tracta d'un document inèdit.
  2. El fitxer d'entrega està en format de document d'OpenOffice, Microsoft Word, RTF.
  3. El text compleix els requisits estilístics i biogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Quant a la revista».
 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.