Història de la revista

A l’any 1975 i com evolució de la revista generalista de l’antiga Delegació Universitària de Filosofia i Lletres “Universitas Tarraconensis”, creada sota el paraigües del professor d’història d’aquell moment, el Dr. Luis Navarro Miralles, neix la Revista UT: Universitas Tarraconensis- Revista de Ciènces de l’Educació, coincidint a la vegada, amb la primera promoció de llicenciats en Pedagogia (que en aquell moment iniciava el seu últim curs, ja que es gradua al 1976).

Des de llavors, de la mà de la Secció de Ciències de l’Educació primer, després del Departament de Pedagogia i Psicologia i més endavant del de Pedagogia, s’ha anat mantenint ininterrompudament la seva edició, des de 1975. Finalment al 2021 el grup de recerca ARGET en tecnologia educativa és qui pren el relleu de la revista, actualment: UTE Teachers & Teaching (Universitas Tarraconensis)

És la única que ha mantingut l’antiga denominació d’Universitas Tarraconensis, amb tot el que això representa i que ha aconseguit romandre en el temps. 

S’han anat editant dos números l’any (juny i desembre) i, fins ara, sempre en paper. L'any 2015 inicia el seu format exclusivament digital.