Polítiques editorials

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Espai d'anàlisi

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Propostes de millora a l'escola

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Resums de tesis doctorals

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Investigacions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Recensions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés obert al contingut basat en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Indexació

UT Revista de Ciències de l’Educació és una revista universitària que es dirigeix als docents dels àmbits formar i no formal de tots els nivells educatius.
La revista te com a principals objectius:

  • Contribuir en el desenvolupament d’un cos científic al voltant de l’educació.
  • Promoure l’intercanvi d’informació sobre investigacions i experiències entre els professionals de tot tipus del camp de l’educació.
  • Difondre el resultat dels plans institucionals i investigacions sobre l’exercici professional i la formació de tothom que es dedica a l’educació.
  • Donar a conèixer la producció i materials utilitzats i elaborats en les activitats del si del nostre departament i d’altres institucions en contacte amb ell.
  • Propiciar la reflexió i l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la formació formal i no formal de tal manera que puguem contribuir a la millora de tots els professionals implicats en aquests camps.

 

Antiplagi

La UT Revista de Ciències de l’Educació, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació en aquest enllaç).