Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació

La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, és publicada pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili amb una periodicitat semestral. És una revista científica que, per garantir la qualitat des seus articles, aquests són prèviament valorats per dos revisors externs (referees) segons el sistema de revisió per parells (doble cec). Accepta per a la seva publicació principalment treballs originals resultat d’investigacions, així com experiències d’innovació sistematitzades, assajos, informes i recensions de publicacions recents de rellevància en el camp de l’educació. Els treballs poden ser escrits en català, espanyol, anglès, francès i portuguès. Aquesta revista està dirigida tant a professionals de l’àmbit educatiu com a investigadors i investigadores del mateix. La Revista no es fa responsable dels continguts dels seus articles. Els/les autors/es expressen, sota la seva exclusiva responsabilitat, les idees contingudes en els seus respectius articles.

ISSN: 1135-1438.

Indexada a: DICE, CIRC, CARHUS+2014, DIALNET, Latindex. 

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...

No 2 (2017)

Taula de continguts

Editorial

Maria Mercedes Gisbert Cervera, Francesc Esteve Mon
PDF
5

Articles

susanna tesconi
6-17
Jorge Luis Méndez Ulrich, Crescencia Pastor Vicente, Mari Cruz Molina Garuz
18-28
Linda Castañeda, Isabel Gutiérrez Porlán, Maria Paz Prendes Espinosa, Maria del Mar Sánchez Vera
29-44
Marian Álvarez Rodríguez
45-64

Recensions

Xavier Ferré Trill
PDF
66-67