Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació

La revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació (UTE), publicada pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, és una revista d’accés obert revisada per experts que tracta totes les facetes de la recerca educativa que poden contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació i conduir a la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l’aprenentatge com a resposta als reptes del segle XXI. Publicada dues vegades l'any, la revista segueix un rigorós procés editorial per assegurar la publicació d'articles d'alta qualitat i segueix el model Open Journal System (OJS) que dóna suport a la publicació acadèmica d'accés obert. Es pot veure tota indexació UTE en aquest enllaç.

ISSN: 1135-1438.

Indexada a: DICE, RESH, CSIC, CARHUS+, BU, DIALNET, Dulcinea, Latindex Catálogo, MIAR, SGR, URV Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


No 2 (2017)

Taula de continguts

Editorial

Maria Mercedes Gisbert Cervera, Francesc Esteve Mon
PDF
5

Articles

Susanna Tesconi
6-17
Jorge Luis Méndez Ulrich, Crescencia Pastor Vicente, Mari Cruz Molina Garuz
18-28
Linda Castañeda, Isabel Gutiérrez Porlán, Maria Paz Prendes Espinosa, Maria del Mar Sánchez Vera
29-44
Marian Álvarez Rodríguez
45-64

Recensions

Xavier Ferré Trill
PDF
66-67