Sobre la revista

La revista UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis) s’edita i es publica des del grup de recerca ARGET de la Universitat Rovira i Virgili. És una revista d’accés obert, que segueix el model Open Journal System (OJS), revisada per experts (peer review) i que té com a objectiu principal la publicació de treballs de recerca, innovació i reflexió teòrica sobre l’aplicació de les tecnologies digitals en el procés educació amb una perspectiva de formació continuada i al llarg de la vida.

La finalitat d'UTE és contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació. En concret, el seu focus és la tecnologia educativa, amb l'objectiu de promoure la comunicació i la difusió de nous enfocaments de l'ensenyament i l'aprenentatge com a resposta als reptes de la societat digital del segle XXI. Amb un sistema de publicació continuada durant tot l'any per facilitar la visibilitat de les publicacions i amb un número monogràfic (per invitació i per crida oberta) anual que se centrarà en aquells temes que es considerin més rellevants en cada moment per a contribuir a la millora de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.

 

Número actual

Número Monogràfic 2021
Veure tots els números