Huici Sancho, Laura, Universitat de Barcelona, Espanya