Kihangi Bindu, Kennedy, Université Libre des Pays des Grands Lacs en RD du Congo, Congo, La República Democràtica del