Sobre la revista

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així, ambdues institucions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient.

És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuït, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.

El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic, garanteix la qualitat dels treballs publicats.

Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA va obtenir el Segell de Qualitat per Revistes Científiques del FECYT, i ha estat inclosa a SCOPUS. CARHUS+2018 (Classificació A), ERIH-Plus, SUCUPIRA, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Número actual

Vol. 15 No 1 (2024)
Publicades: 2024-06-29

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

ESTUDIS

CRÒNICA

Veure tots els números