Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

 


Vol. 10, No 1 (2019)

Taula de continguts

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Santiago Manuel Alvarez Carreño

MONOGRÀFIC

Marta Torre-Schaub
Alba Nogueira López
Inmaculada Revuelta Pérez
José Francisco Alenza García
René Javier Santamaría Arinas

ESTUDIS

Judith Gifreu Font
Hernan Collado Urieta
Ernani Contipelli
Silvana Raquel Brendler Colombo
Ricardo Ignacio Bachmann Fuentes
Joan Baucells Lladós
Ewerton Ricardo Messias, Maria de Fátima Ribeiro

NOTES

Rebeca Isabel Muñoz Arosemena, Renata Calheiros Zarelli, Miguel Etinger de Araujo Junior
Emerson Affonso da Costa Moura, Davi Vazquez Barreira Ranzeiro de Bragança

CRÒNICA

Laura Presicce
María Inés Gil Casión
Manuela Mora Ruiz
Laura Salamero Teixidó
Alejandra Boto Álvarez
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
Beltrán Puentes Cociña
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
David San Martín Segura
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Santiago Manuel Alvarez Carreño
Iñigo Lazkano Brotóns
Pol Pallàs Secall
Susana Borràs Pentinat
Jordi Jaria-Manzano
Anna Pallares Serrano
Maria Marquès i Banqué, Elena Górriz Royo, Núria Torres Rosell
Aitana De la Varga Pastor
Lorenzo Mellado Ruiz
Laura Salamero
Alejandra Boto Álvarez
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
Lucía Muñoz Benito
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Eduardo Salazar Ortuño
Iñigo Lazkano Brotóns
Rosa Giles Carnero
Rosa Maria Fernández Egea

RECENSIONS

Marcos de Armenteras Cabot