Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

 


Vol. 10, No 2 (2019)

Taula de continguts

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Teresa Fajardo del Castillo

MONOGRÀFIC

Maria Esther Salamanca Aguado
Jesús Verdú Baeza
Asensio Navarro Ortega
Mar Campins Eritja
Teresa Fajardo del Castillo

ESTUDIS

Josep Maria Aguirre i Font
Ignacio Álvarez Arcá
Xavier Milian Nebot
PDF
María del Carmen Bolaño Piñeiro
Xavier Pons Rafols
Pablo Serra Palao
Maria Marquès i Banqué
Daniel Wunder Hachem, Felipe Klein Gussoli

NOTES

Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro, Edinilson Donisete Machado, Fernando de Brito Alves
Rafael José Nadim de Lazari, Sandra Cristina Martins Nogueira Guilherme de Paula

CRÒNICA

Laura Presicce
María Inés Gil Casion
Manuela Mora Ruiz
Olga Herraiz Serrano
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
Beltrán Puentes Cociña
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
David San Martín Segura
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Elisa Pérez de los Cobos Hernández
Iñigo Lazkano Brotóns
Amparo Sereno
Pol Pallàs Secall
Susana Borràs Pentinat
Jordi Jaria-Manzano
Ana Pallares Serrano
Maria Marqués Banquè, Núria Torres Rosell
Aitana De la Varga Pastor
Lorenzo Mellado Ruiz
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
Lucía Muñoz Benito
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Iñigo Lazkano Brotóns
Rosa Giles Carnero

RECENSIONS

Judith Gifreu Font
Luciana de Amorim Albuquerque

IN MEMORIAM

José Luis González Cussac