Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2018 (Classificació A), ERIH-Plus, SUCUPIRA, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades, entre d'altres.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

 


Vol. 11, No 2 (2020)

Taula de continguts

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Marco Aparicio Wilhelmi

MONOGRÀFIC

Isabel Inguanzo
Maria Alejandra Durán Castellanos
Francisco López Bárcenas
Cuitlahuac Lina Lina Ramos, Ivan Lina Ramos
Antonio Fuentes Diaz, Rocio del Pilar Moreno Badajoz, Luis Eduardo Rivero Borrell Zermeño
Sofia Cevallos
Victor Tricot
María Inés Rivadeneira, Marco Aparicio Wilhelmi
Pere Morell i Torra
Monica Martínez Mauri

ESTUDIS

Ana Gascón Marcén
Alejandro D. Leiva López
Teresa Vicente Giménez
Roberto Muhájir Rahnemay Rabbani, Gabriela Narezi, Allívia Rouse Carregosa Rabbani, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani
André Augusto Giuriatto Ferraço, Gabriela Garcia Batista Lima Moraes
Rodolfo Salassa Boix
Mariachiara Alberton
Antoni Cardona Barber
Irene Araguàs Galcerà
María Pilar Dopazo Fraguío
Marta Abegón Novella

NOTES

Jaime Doreste Hernández
Adriano Sant'ana Pedra, Luisa Cortat Simonetti Gonçalves, Sara Francisco Carvalho
André Vieira Freitas, Mirlei Fachini Vicente Pereira

CRÒNICA

Laura Presicce
Manuela Mora Ruiz
Olga Herraiz Serrano
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
Beltrán Puentes cociña
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
Lucía Muñoz Benito
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Santiago Manuel Alvarez Carreño
Iñigo Lazkano Brotóns
Pol Pallàs Secall
Clara Esteve Jordà
Ana Pallares Serrano
Maria Marquès i Banqué, Núria Torres Rosell
Lorenzo Mellado Ruiz
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Eduardo Salazar Ortuño
Iñigo Lazkano Brotóns
Rosa Giles Carnero
Rosa Maria Fernández Egea

RECENSIONS

Santiago Manuel Alvarez Carreño