Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

 


Vol. 11, No 1 (2020)

Taula de continguts

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Endrius Cocciolo

MONOGRÀFIC

Ana Pallares Serrano
Aitana De la Varga Pastor
Manuela Mora Ruiz
Alba Nogueira López

ESTUDIS

Teresa Armengol Rosinés, Laura Salamero Teixidó, Manel Plana Farran
Luciana Cristina da Conceição Lima, María Pilar Dopazo Fraguío, Alcindo Fernandes Gonçalves, Fernando Cardozo Fernandes Rei
Gastón Alejandro Médici Colombo
Laura Presicce
Luis Gustavo Patuzzi Bortoncello, Deilton Ribeiro Brasil
Oliveira Costa de Carina, Castelo Branco Araújo Fernanda, Alves Soares Jacqueline
Encarnación Montoya Martín

NOTES

Ana Luiza Felix Severo, Patrícia Borba Vilar Guimarães
Ângela Irene Farias de Araújo Utzig, Marcia Andrea Bühring
Paola Villavicencio Calzadilla

CRÒNICA

Laura Presicce
María Inés Gil Casión
Manuela Mora Ruiz
Olga Herraiz Serrano
Alejandra Boto Álvarez
Nuria María Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
Beltrán Puentes cociña, Alba Nogueira López
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
René Javier Santamaría Arinas
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Santiago Manuel Alvarez Carreño
Iñigo Lazkano Brotóns
Amparo Sereno
Pol Pallàs Secall
Clara Esteve Jordà
Ana Pallares Serrano
Maria Marquès i Banqué, Núria Torres Rosell
Aitana De la Varga Pastor
Lorenzo Mellado Ruiz
Alejandra Boto Álvarez
Nuria María Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
Lucía Muñoz Benito
Daniel Bruno Entrena Ruiz
Iñigo Lazkano Brotóns
Rosa Giles Carnero

RECENSIONS

Alexandra Tomaselli