[1]
J. M. Aguirre i Font, “Una proposta de desenvolupament de l’autogovern català i andalús en matèria de costes: el Projecte de llei d’ordenació del litoral”, RCDA, vol. 9, no. 1, Jul. 2018.