[1]
M. Marquès i Banqué, E. Górriz, and N. Torres, “Jurisprudencia penal ambiental (Primer semestre 2017)”, RCDA, vol. 8, no. 1, Oct. 2017.