[1]
J. Baucells i Lladós, E. Hava García, and M. Marquès i Banqué, “Jurisprudència general: Dret penal (Primer semestre 2011)”, RCDA, vol. 2, no. 1, Jul. 2011.