[1]
J. Baucells i Lladós, E. Hava García, and M. Marquès i Banqué, “2.2. Jurisprudència general: Dret penal (Segon semestre 2010)”, RCDA, vol. 1, no. 2, Dec. 2010.