Aguirre i Font, J. M. (2018) “Una proposta de desenvolupament de l’autogovern català i andalús en matèria de costes: el Projecte de llei d’ordenació del litoral”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 9(1). doi: 10.17345/rcda1874.