Baucells i Lladós, J., Hava García, E. and Marquès i Banqué, M. (2010) “2.2. Jurisprudència general: Dret penal (Segon semestre 2010)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 1(2). doi: 10.17345/rcda1113.