La Calle, A. (2010) “1.2. Legislació ambiental Andalusia (Segon semestre 2010)”, Revista Catalana de Dret Ambiental, 1(2). doi: 10.17345/rcda1094.