Marquès i Banqué, Maria, and Núria Torres Rosell. 2022. “Jurisprudencia Penal Ambiental (Segundo Semestre 2022)”. Revista Catalana De Dret Ambiental 13 (2). https://doi.org/10.17345/rcda3445.