SISTERO RÓDENAS, S. Jurisprudencia ambiental en la Comunitat Valenciana (Segundo semestre 2023). Revista Catalana de Dret Ambiental, [S. l.], v. 14, n. 2, 2023. DOI: 10.17345/rcda3758. Disponível em: https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/3758. Acesso em: 23 jun. 2024.