Baucells i Lladós, J., Hava García, E., & Marquès i Banqué, M. (2010). 2.2. Jurisprudència general: Dret penal (Segon semestre 2010). Revista Catalana De Dret Ambiental, 1(2). https://doi.org/10.17345/rcda1113