(1)
Aguirre i Font, J. M. Una Proposta De Desenvolupament De l’autogovern Català I Andalús En matèria De Costes: El Projecte De Llei d’ordenació Del Litoral. RCDA 2018, 9.