(1)
Brufao Curiel, P. Legislació Ambiental Extremadura (Segon Semestre 2011). RCDA 2012, 2.