(1)
Brufao Curiel, P. Legislació Ambiental Extremadura (Primer Semestre 2011). RCDA 2011, 2.