(1)
La Calle Marcos, A. Legislació Ambiental Andalusia (Primer Semestre 2011). RCDA 2011, 2.