(1)
Baucells i Lladós, J.; Hava García, E.; Marquès i Banqué, M. 2.2. Jurisprudència General: Dret Penal (Segon Semestre 2010). RCDA 2010, 1.