(1)
La Calle, A. 1.2. Legislació Ambiental Andalusia (Segon Semestre 2010). RCDA 2010, 1.