Los espacios marítimos protegidos en el océano Ártico

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/rcda2719

Paraules clau:

Océano Ártico, Áreas marinas protegidas, Biodiversidad marina

Resum

Aquest treball pretén exposar els èxits i els dèficits de la cooperació internacional a l'Oceà Àrtic en relació a l'establiment de les àrees marines protegides. El primer apartat presenta breument les característiques dels ecosistemes de l'Oceà Àrtic, que els fan particularment vulnerables y que  actualment es troben sota una tensió molt important a causa dels efectes del fenomen del canvi climàtic. El segon apartat d'aquest treball aborda l'anàlisi del marc jurídic internacional global aplicable als espais marins protegits a l'Oceà Àrtic, que per ara és el que ofereix el Conveni de Nacions Unides sobre el Dret del Mar. Seguidament, el tercer apartat es centra en l'estudi de l'abast dels instruments jurídic internacionals de caràcter sectorial que promouen la designació d’àrees marines protegides així com la seva adequació a les característiques d'aquest espai polar. El seu estudi es planteja des de la triple perspectiva de la protecció internacional del medi ambient, la regulació de les pesqueries i la navegació marítima. El quart apartat, des d’un enfoc regional, es dedica a l'examen del treball realitzat en el marc del Consell Àrtic, principalment a través del Grup de Treball per a la Conservació de la Flora i la Fauna de l'Àrtic i el Grup de Treball per a la Protecció del Medi Marí de l'Àrtic. Finalment, el treball conclou amb unes de consideracions finals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Mar Campins Eritja, Universitat de Barcelona

Catedràtica de Dret Internacional Públic

Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Publicades

2019-12-30

Com citar

Campins Eritja, M. (2019). Los espacios marítimos protegidos en el océano Ártico. Revista Catalana De Dret Ambiental, 10(2). https://doi.org/10.17345/rcda2719

Número

Secció

MONOGRÀFIC