Dos models d'economies perifèriques antagòniques des de la perspectiva de la justícia ambiental: la Ribera d’Ebre i el Priorat

Autors/ores

  • Xavier Milian Nebot Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.17345/rcda2539

Paraules clau:

Justícia ambiental, Economia perifèrica, Economia dependent, Desenvolupament endogen, Model de desenvolupament socioeconòmic

Resum

La Ribera d’Ebre i el Priorat són dos exemples paradigmàtics d’economies perifèriques tenint en compte la seva estructura productiva. Tanmateix, en les darreres dècades ambdues comarques plantegen un model de desenvolupament socioeconòmic divergent que es tradueix en un model de justícia ambiental antagònic: mentre a la Ribera d’Ebre s’intensifica el caràcter d’economia dependent en base a un model de producció extractiu al Priorat s’assaja un model de desenvolupament endogen com a model alternatiu d’explotació dels recursos naturals, impulsat per la societat civil i les institucions públiques. Aquesta disjuntiva planteja la necessitat d’afrontar un debat sobre la legislació vigent, que no sols planteja reptes importants respecte la justícia ambiental que cal introduir en la nova producció legislativa, sinó que també té un fort impacte en el model de desenvolupament socioeconòmic d’aquestes comarques, que pot representar un punt d’inflexió amb el model imposat durant la segona meitat del segle XX.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

AAVV., Los límites del crecimiento, Fondo de Cultura Económica. Mèxic DF, 1972 (1a edició).

AAVV., Diagnosi comarcal de la Ribera d’Ebre, vol. I, Generalitat de Catalunya. Tarragona, 1989 (1a edició).

AAVV., Diagnosi comarcal de la Ribera d’Ebre, vol. II, Generalitat de Catalunya. Tarragona, 1989 (1a edició).

AAVV., Centenario de “la fábrica”. De la sociedad electro-química de Flix a Erkimia (1897-1997), Erkimia. Flix, 1997 (1a edició).

Amin, Samir, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, Editorial Fontanella. Barcelona, 1975 (2a edició).

Amin, Samir, Decadencia y crisis del capitalismo actual, Editorial Zero. Madrid, 1978 (1a edició).

Arrighi, Giovanni, Caos y orden en el sistema-mundo moderno, Akal. Madrid, 2001 (1a edició).

Baran, Paul A., La economía política del crecimiento, Fondo de Cultura Económica. México DF, 1959 (4a edició).

Blomström, Magnus i Hettne, Björn, La teoría del desarrollo económico en transición, Fondo de Cultura Económica. México DF, 1990 (1a edició).

Bové Sans, Miquel Àngel, Innovació en indústries tradicions: la (r)evolució vitivinícola del Priorat com a cas d’èxit, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2013 (1a edició).

Braudel, Fernand, Civilización material, economía y capitalismo, Alianza Editorial. Madrid, 1984 (1a edició en 3 volums).

Bullard, Robert D., “Dismantling Environmental Racism in the USA”, en Local Environment, vol. 4, núm. 1, 1999.

Carot Giner, Tomàs, 25 anys d’aigua, Consorci d’Aigües de Tarragona. Tarragona, 2014 (1a edició).

Castañer, Margarida (dir.), Anuari Territorial de Catalunya 2008, Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Barcelona, 2009 (1a edició).

Castañer, Margarida (dir.), Anuari Territorial de Catalunya 2010, Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Barcelona, 2011 (1a edició).

Chomsky, Noam, El Nuevo Ordre Mundial (y el viejo), Editorial Crítica. Madrid, 1996 (1a edició).

Departament de Política Territorial i Obres Publiques, El Priorat: anàlisi econòmica i possibilitats de desenvolupament, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1981 (1a edició).

Dos Santos, Theontonio, Imperialismo y dependencia, Ediciones Era. México DF, 1978 (1a edició).

Espinosa González, Adriana, “La justicia ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano”, en Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, núm. 16, 2012.

Estaban, Juli i Tarroja, Àlex (dirs.), Anuari territorial de Catalunya 2003, Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Barcelona, 2004 (1a edició).

Fontana, Josep, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Editorial Ariel. Barcelona, 1975 (1a edició).

Foreman, Christopher H., The promise and peril of environmental justice, Brookings Institution Press. Washington, 1998 (1a edició).

Garcia, Xavier, La primera dècada de lluita antinuclear a Catalunya (1970-1980), Arxiu Comarcal del Priorat. Torroja, 2008 (1a edició).

García Linera, Álvaro, Democracia, Estado, Revolución: Antología de textos políticos, Txalaparta. Tafalla, 2016 (1a edició).

Gunder Frank, André, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Siglo XXI Editores. México DF, 1976 (1a edició).

Iglésies, Josep, Les minves del cultiu i de la població a la comarca del Priorat, Rafael Dalmau Editors. Barcelona, 1975 (1a edició).

Izard, Miquel, Manufactureros, industriales y revolucionarios, Editorial Crítica. Barcelona, 1979 (1a edició).

Jaria i Manzano, Jordi, “El dret, l’antropocè i la justicia”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. VIII, núm. 2, 2016.

Liu, Feng, Environmental Justice Análisis. Theories, methods and practice, Lewish Publishers. Londres, 2001 (1a edició).

López, Iván, “Justicia ambiental”, en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 6, 2014.

Lucas, Robert Emerson, “On the mechanics of economic development”, en Journal of Monetary Economics, núm. 22, 1988.

Margalef Llebaria, Joaquim i Tasias Valls, Joan, El Priorat, anàlisi d’una crisi productiva, Caixa d’Estalvis de Catalunya. Barcelona, 1985 (1a edició).

Martínez Alier, Joan, El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Icaria Editorial. Barcelona:, 2004 (1a edició).

Martínez Gil, Francisco Javier, La nueva cultura del agua en España, Bakeaz. Bilbao, 1997 (1a edició).

Ministerio de Industria, turismo y comercio, Sexto Plan General de Residuos Radioactivos, Ministerio de Industria, turismo y comercio. Madrid, 2006 (1a edició).

Moncada, Jesús, Camí de Sirga, Edicions 62. Barcelona, 1988 (1a edició).

Nadal i Oller, Jordi, El fracaso de la revolución industrial en España (1814-1913), Editorial Crítica. Barcelona, 2009 (1a edició).

Nogué Font, Joan i Sala Martí, Pere (coords.), Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2012 (1a edició).

Perpiñà i Grau, Romà, La crisi del Priorat, Edicions del Centre de Lectura. Reus, 1932 (1a edició).

Prada, Raúl, Subversiones indígenas, Muela del Diablo Editores. La Paz, 2008 (1a edició).

Pujadas Garriga, Marta, La creació d'un passiu ambiental a Catalunya. Història de la planta química de Flix al riu Ebre (1897-2013), Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.

Romer, Paul M., “The origins of endogenous growth”, en Journal of economic perspectives, vol. 8, núm. 1, 1994.

Saladié Gil, Sergi, “Anàlisi del procés d’implantació de centrals eòliques a les comarques meridionals de Catalunya”, en Revista de geografia, núm. 5, 2008.

Saladié Gil, Sergi, Conflicte entre el paisatge i l’energia eòlica. El cas de les comarques meridionals de Catalunya, Pagès Editors. Lleida, 2018 (1a edició).

Salter, Malcolm S., Innovation corrupted: The origins and legacy of Enron’s collapse, Harvard University Press. Cambridge, 2008 (1a edició).

Shucksmith, Mark, “Endogenous development, social capital and social inclusion: Perspectives from LEADER in the UK”, en Sociologia Ruralis, núm. 40, 2002.

Soler, Eduardo i Cortina, Albert (dirs.), Carta del paisatge del Priorat, Consell Comarcal del Priorat. Falset, 2012 (1a edició).

Sorribes i Monserrat, Jesús i Grau i Foch, Josep-Joan, La Ribera d’Ebre. Transformacions sòcio-econòmiques i perspectives de futur, Caixa de Catalunya. Barcelona, 1989 (1a edició).

Swartz, Mimi i Watkins, Sherron, Power failure: the inside story of the collapse of Enron, Broadway Business. Nova York, 2004 (1a edició).

Tapia, Luis, Pensando la democracia geopolíticamente, CLACSO i Muela del Diablo Editores. La Paz, 2009 (1a edició).

Tarroja, Àlex (dir.), Anuari Territorial de Catalunya 2004, Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Barcelona, 2005 (1a edició).

Tarroja, Àlex, Castañer, Margarida i Mercadé, Montserrat (dirs.), Anuari Territorial de Catalunya 2006, Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Barcelona, 2007 (1a edició).

Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial, Siglo XXI Editores. Madrid, 2010 (2a edició en 4 volums).

Wenz, PS., Environmental Justice, State University of New York Press. Albany, 1988 (1a edició).

Descàrregues

Publicades

2019-12-30

Com citar

Milian Nebot, X. (2019). Dos models d’economies perifèriques antagòniques des de la perspectiva de la justícia ambiental: la Ribera d’Ebre i el Priorat. Revista Catalana De Dret Ambiental, 10(2). https://doi.org/10.17345/rcda2539

Número

Secció

ESTUDIS