The regulation of private conservation legal tools in Catalonia: an inspiring precedent for the Roman law jurisdictions

Autors/ores

  • Hernan Collado Urieta

DOI:

https://doi.org/10.17345/rcda2439

Paraules clau:

agreement, civil law, civil code, common law, conservation, contract, easement, land, servitude, stewardship

Resum

In the first decade of the XXI century, Catalonia has successfully received Land Stewardship as a strategy for nature conservation. As a result, many efforts have been taken to regulate Land Stewardship agreements in the Catalan civil law given the great opportunity of the Catalan private law codification that has taken place in Catalonia during the present and previous decade. For this purposes, all features of these agreements, such as duration, effects and nature have been thoroughly studied giving place to specific provisions in the Civil Code of Catalonia. This unique experience is studied in this article, extracting the key elements, learning and suggestions leading to some guidelines for a European common roadmap to the regulation of land Stewardship agreements.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Publicacions

BARREIRA, A. (coord.), et al. (2010). Estudio jurídico sobre la custodia del territorio. Madrid: Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad. Available at: http://custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/estudio_juridico_custodiaterritorio_2010.pdf

BOISÁN CAÑAMERO, I. J. (2015) Custodia del territorio. Configuración jurídica. Titulación e inscribilidad. Ponència a les XVIIIenes Jornades de Dret Català a Tossa. Universitat de Girona. 2014. Available at: http://mbnotarios.com/uploads/web_works/mandbnotariosconferenciaijbccustodia-del-territorio.pdf

BYERS, E., MARCHETTI PONTE, K. (2005). The conservation easement handbook. Washington, D.C.: Land Trust Alliance; San Francisco (LA): Trust for Public Land.

CARAMELO, G., HERRERA, M., PICASSO, S. (2015). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo V. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus.

CARNICERO, P., BLASCO, C. (2017). VII Inventari d’acords i entitats de custòdia del territori a Catalunya. Informes de la Xarxa de Custòdia del Territori, núm. 27. Vic (Barcelona): Xarxa de Custòdia del Territori. Available at: http://www.xct.cat/ca/cdt/inventari.html

CASTELLI, L. (2001). Conservación de la naturaleza en tierras privadas. Argentina: Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Available at: http://www.conservacionprivadapy.org/documentos_pdf_mundial/Conservacion%20privada%20en%20Argentina.pdf

COLLADO, H. (2015). Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia dels acords de custòdia del territori. Vic (Barcelona): Xarxa de Custòdia del territori. Available at: http://www.xct.cat/mm/file/2015/2015_Opcions_x_custodia_territori_Guia_Acords.pdf

COLLADO, H., CORTINA, A. (2012). Qualitat i seguretat jurídica dels acords de custòdia del territori. Vic (Barcelona): Xarxa de Custòdia del Territori. Quaderns per a entitats de custòdia del territori, núm. 05.

COLLADO, H., MASÓ, M. (2016). Informe sobre criterios y sistemas de acred itación de la custodia del territorio en el estado español. Vic (Barcelona): Xarxa de Custodia del Territori. Available at: http://www.xct.cat/mm/file/cdr/Doc_ocasional_26_sistemas_acreditacion_y_registro_CdT.pdf

DISSELHOFF, T. (2015). Alternative Ways to Support Private Land Conservation. Report to the European Commission, Ref. No: E.3-PO/07.020300/2015/ENV. Available at: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/support_land_conservation.pdf

LINDT, B. (1991). The conservation easement stewardship guide. Washington, D.C.: Land Trust Alliance; Concord, N.H.: Trust for New Hampshire Lands with assistance from the National Trust for Historic Preservation.

LINDT, B. (2001). Working Forest Conservation Easements. Washington, DC: Land Trust Alliance.

LUCAS ESTEVE, A. (2015). Dret Civil Català Volum IV. Tom 1. Drets reals.

Possessió, propietat i situacions de comunitat. Barcelona: J. M. Bosch editor.

MASÓ, M. (coord.). (2015). Guia de bones pràctiques a entitats de custòdia del territori. Bones pràctiques en gestió de les entitats i les iniciatives de custòdia del territori. Vic (Barcelona): Xarxa de Custòdia del Territori. Available at: http://www.xct.cat/mm/file/cdr/151130_Guia_bones_practiques_DEF.pdf

NAVAS NAVARRO, SUSANA. (2007). El derecho real de aprovechamiento parcial. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid: Fundación Registral.

RODRIGO, J. (2015). Anàlisi dels recursos i necessitats de les entitats de custòdia membres de la XCT. Vic (Barcelona): Xarxa de Custòdia del Territori. Available at: http://www.xct.cat/mm/file/2016/Informe_visites_def.pdf

SWIFT, B., BASS, S., et al. Legal tools and incentives for private lands conservation in Latin America: building models for success. Washington, D.C.: Environmental Law Institute. (2003). Available at: https://cmsdata.iucn.org/downloads/spn___legal_tools_and_incentives_for_private_lands_conservation.pdf

Articles, estudis i tesis

ALVARADO RAMÍREZ, A., ESPINOZA VILLALOBOS, J.P. Servidumbre ecológica en costa rica “nueva modalidad para la conservación privada”. Tesis para optar por el grado de licenciado en derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Noviembre de 2013. Available at: http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Servidumbre-Ecol%C3%B3gica-en-Costa-Rica-%E2%80%9CNueva-modalidad-para-la-conservaci%C3%B3n-privada%E2%80%9D.pdf

BARRIT, E. Conceptualising Stewardship in Environmental Law. Journal of Environmental Law, Oxford University Press. 2014.

XXXXXXX. Els instruments de dret civil per a la conservació de la natura a Catalunya. Una proposta per a la seva regulació al Codi civil de Catalunya. Centre d’Estudis i Formació Especialitzada. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Programa d’ajuts a la investigació especialitzada 2016. Available at: http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2017/dret-civil-natura-cat/

ERNEUX, P.Y. La servitude environnementale en droit belge. Unpublished. 2015.

FERNÁNDEZ, E. Protection de l'environnement naturel et proprieté priveé. Environmental Law in Delveloping Countries. Selected Issues Vol. II.

BURHENNE-GUILMIN, F. (coord.). UICN Environmental Policy and Law Paper, num. 43, Vol II. 2004.

MARTIN, G. L. Pour l’introduction en droit français d'une servitude conventionelle ou d'une obligation propter rem de protection de l'environnement. Revue juridique de l'environnement. Nº Extra 1, 2008. Available at: https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2008_hos_33_1_4710

MIRAMBELL ABANCO, A. La custòdia del territori en finques privades. Contratos de custodia del territorio. Col•legi de Notaris de Catalunya. Revista LA NOTARIA, L Not 35-36. Barcelona: Ed. Marcial Pons, novembre-desembre 2006.

MIRAMBELL ABANCO, A. La regulació dels drets reals al Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya. La codificació dels drets reals a Catalunya. Àrea de Dret Civil Universitat de Girona (coord.). Materials de les Catorzenes Jornades de Dret Català a Tossa, 21 i 22 de setembre de 2006. Available at: http://civil.udg.edu/tossa/2006/textos/pon/1/aba.htm

NAVAS NAVARRO, S. Recursos naturales, valores culturales y contratos de custodia del territorio. Contratos de custodia del territorio. Col•legi de Notaris de Catalunya. Revista LA NOTARIA, L Not 35-36. Barcelona: Ed. Marcial Pons, novembre-desembre 2006.

REBOUL-MAUPIN, N., GRIMONPREZ, B., L’obligation réelle environnementale: chronique d’une naissance annoncée . Recueil Dalloz, Dalloz, 2016, p. 2074. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

VÁZQUEZ ASENJO, O.G. Reflexiones sobre los acuerdos de custodia del territorio. Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori. Xarxa de Custòdia del Territori. 2011. Available at: http://www.xct.cat/mm/file/iniciatives/juridic/111115_seminari_juridic.rar

VÁZQUEZ ASENJO, O.G. Reflexiones sobre la custodia del territorio. Ponència a les XVIIIenes Jornades de Dret Català a Tossa. Universitat de Girona. 2014. Available at: http://civil.udg.edu/tossa/2014/textos/pon/5/VAZQUEZ.pdf

Regulations

Publicades

2019-07-16

Com citar

Collado Urieta, H. (2019). The regulation of private conservation legal tools in Catalonia: an inspiring precedent for the Roman law jurisdictions. Revista Catalana De Dret Ambiental, 10(1). https://doi.org/10.17345/rcda2439

Número

Secció

ESTUDIS