El deure dels propietaris privats forestals de conservar els boscos per evitar el risc d’incendis

Autors/ores

  • Jordi Salbanyà Benet Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.17345/rcda1956

Paraules clau:

boscos, deure de conservació, propietari forestal, canvi climàtic, instruments d’ordenació forestal,

Resum

El present treball té per objecte analitzar el contingut del deure dels propietaris forestals de conservar els boscos per evitar el risc d'incendis, que s’ha de portar a terme al nostre entendre, mitjançant la redacció, aprovació administrativa i execució dels instruments d'ordenació forestal  que la legislació sectorial regula.

El contingut d’aquests instruments d’ordenació no sols permet el compliment del deure legal de conservació  sinó que a més assegura una gestió forestal sostenible, la qual cosa és coherent amb el mandat de la Llei catalana 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, quan estableix que les mesures que les administracions adoptin en matèria de boscos i gestió forestal han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a optimitzar la seva capacitat d'actuar com a embornal.

Un deure legal que, en excedir del deure que amb caràcter general s'imposa per a qualsevol tipus de sòl, s'hauria de dur a terme pels propietaris privats forestals amb l'auxili econòmic de les administracions públiques, mitjançant l'establiment de  concretes mesures de foment, les quals haurien d'estar al mateix nivell i grau d'exigència que el deure que se’ls imposa.

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Jordi Salbanyà Benet, Universitat de Barcelona

Advocat

Doctorand adscrit al Departament de Dret Administratiu i Dret Processal

Descàrregues

Publicades

2018-07-27

Com citar

Salbanyà Benet, J. (2018). El deure dels propietaris privats forestals de conservar els boscos per evitar el risc d’incendis. Revista Catalana De Dret Ambiental, 9(1). https://doi.org/10.17345/rcda1956

Número

Secció

ESTUDIS