HAVA GARCÍA, Esther, La tutela penal de los animales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009

Joan Baucells i Lladós

Resum

HAVA GARCÍA, Esther, La tutela penal de los animales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/rcda1081Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2017 Revista Catalana de Dret Ambiental