Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L'enviament no ha estat publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap revista (o s'ha remès un comentari a "Comentaris per a l'editor").

 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect (o similar).

   

 • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.             
 • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12pt i en cursiva, però no subratllat, excepte en les adreces URL. Si és el cas, les il·lustracions, figures i taules es col·loquen en el lugarcorrespondiente del text i no al final.

   

 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits en les instruccions per a autors (Indicacions per als autors) que es poden descarregar en "Sobre la revista".

 • Si es tramita a una avaluació per experts / es d'una secció de la revista, s'han de respectar les instruccions per a assegurar una avaluació anònima.

 • La Revista Catalana de Dret Ambiental, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació a aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

Directrius per a l’autor/a

La Revista Catalana de Dret Ambiental no cobra als autors cap taxa per presentar o enviar el seu manuscrit, ni cap quota per la publicació d'articles.

Les indicacions e poden descarregar en el següent link:

Indicacions per als autors

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.