Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Revista Catalana de Dret Ambiental?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

La Revista Catalana de Dret Ambiental no cobra als autors cap taxa per presentar o enviar el seu manuscrit, ni cap quota per la publicació d'articles.

Les indicacions e poden descarregar en el següent link:

Indicacions per als autors

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. L'enviament no ha estat publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap revista (o s'ha remès un comentari a "Comentaris per a l'editor").

 2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect (o similar).

   

 3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.             
 4. El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12pt i en cursiva, però no subratllat, excepte en les adreces URL. Si és el cas, les il·lustracions, figures i taules es col·loquen en el lugarcorrespondiente del text i no al final.

   

 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits en les instruccions per a autors (Indicacions per als autors) que es poden descarregar en "Sobre la revista".

 6. Si es tramita a una avaluació per experts / es d'una secció de la revista, s'han de respectar les instruccions per a assegurar una avaluació anònima.

 7. La Revista Catalana de Dret Ambiental, editada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, utilitza la plataforma antiplagi Urkund en tots els seus processos (poden trobar més informació a aquest enllaç). A més, els nostres revisors utilitzen plataformes en línia com Plagscan i programes de codi obert com Anti-Plagiarism.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

 1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’Atribució, No comercial i sense derivades CC BY NC ND de CreativeCommons que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista, utilitzar materials sense fins comercials i crear materials sense distribuir el material modificat.
 2. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

    S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu 
The Effect of Open Access
   , en anglès).

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.