Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • L'enviament no ha estat publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap revista (o s'ha remès un comentari a "Comentaris per a l'editor").

  • El fitxer de la tramesa està en format de document de OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect (o similar).

     

  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL i els DOIs per a les referències.             
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12pt i en cursiva, però no subratllat, excepte en les adreces URL. Si és el cas, les il·lustracions, figures i taules es col·loquen al lloc que correspongui dins el text i no al final.

     

  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits en les Indicacions per als autors.

  • L'equip editorial de la RCDA utilitza programes antiplagi en tots els processos

Directrius per a l’autor/a

La RCDA no cobra als autors cap taxa per presentar o enviar el seu manuscrit, així com cap quota per la publicació d'articles.

Les indicacions es poden descarregar al següent link:

Indicacions per als autors

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la Revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta Revista i no estaran disponibles per a cap altre ús ni per terceres parts.