Revista Catalana de Dret Ambiental

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient
És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política  lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.
El sistema d'avaluació doble a cegues, així com una política editorial compromesa amb l'assoliment d'un alt nivell científic dels treballs, garanteix la qualitat dels treballs publicats (estudis, notes i cròniques de legislació i jurisprudència).
Entre altres índexs i bases de dades de revistes científiques, la RCDA ha estat inclosa a CARHUS+2014, RESH, DOAJ, Latindex-Catálogo i ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades.

Índexs i Bases de Dades

Triptic

 


Vol. 9, No 2 (2018)

Taula de continguts

EDITORIAL / INTRODUCCIÓ AL MONOGRÀFIC

Daniel Iglesias Márquez, Beatriz Felipe Pérez

MONOGRÀFIC

Ernani Contipelli
Daria Shvets
Isabel Vilaseca Boixareu, Jordi Serra Calvó
Marina Rodríguez Beas
Aitana De la Varga Pastor

ESTUDIS

Albert Ruda-Gonzalez
PDF
Juan Ramón Fallada
Beltrán Puentes cociña
Jordi Jaria i Manzano
PDF

NOTES

Giovani Orso Borile, Cleide Calgaro
Estela Martín Pascual
Caroline Paaz, Leonardo da Rocha de Souza

CRÒNICA

Laura Presicce
María Inés Gil Casión
Manuela Mora Ruiz
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
María del Carmen Bolaño Piñeiro
Antonio Fortes Martín
Elisa Pérez de los Cobos Hernández
Iñigo Lazkano Brotóns
Amparo Sereno
Alfonso González Bondía
Susana Borràs Pentinat
Jordi Jaria Manzano
Ana Pallares Serrano
Maria Marquès-Banqué, Núria Torres Rosell, Elena Górriz Royo
Aitana De la Varga Pastor
Lorenzo Mellado Ruiz
Alejandra Boto Álvarez
Nuria Maria Garrido Cuenca
Iñigo Sanz Rubiales
Pedro Brufao Curiel
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Josep Manuel Gómez González
Adolfo Domingo Jiménez Jaén
María del Carmen Bolaño Piñeiro
Antonio Fortes Martín
Iñigo Lazkano Brotóns
Rosa Giles Carnero

RECENSIONS

Simona Fanni