Quant a Open Journal Systems

Aquest lloc utilitza l’Open Journal Systems 3.3.0.14, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.