Gisbert Muñoz, F. “Història De La Literatura Popular Catalana”. Estudis De Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, no. 8, Dec. 2019, pp. 142-7, doi:10.17345/elop2019142-147.